Sobota, 1 października 2022

Wskazówki dotyczące wdrażania nowego systemu RFID

21 sierpnia 2022

Identyfikacja radiowa (RFID) to nadchodząca technologia, którą coraz więcej laboratoriów zaczyna wykorzystywać w celu maksymalizacji wydajności i eliminacji błędów. Technologia RFID jest wykorzystywana głównie do śledzenia próbek i aktywów laboratoryjnych, takich jak materiały eksploatacyjne, sprzęt laboratoryjny, urządzenia medyczne i wyposażenie. Integracja każdego nowego systemu RFID w laboratorium wymaga dokładnego zrozumienia systemu, jak również najlepszych praktyk podczas przeprowadzania aktualizacji. Poniżej przedstawiamy czynniki, które należy rozważyć, aby pomóc w wykorzystaniu maksymalnego potencjału systemu RFID.

Projektowanie systemu

Efektywny system identyfikacji jest budowany od podstaw; dlatego konieczne jest określenie dokładnych specyfikacji RFID wymaganych dla Twojego laboratorium, aby jak najlepiej wykorzystać jego technologię. Mogą one obejmować:

Tagi aktywne vs pasywne

Tagi aktywne stale emitują sygnał, natomiast systemy pasywne wymagają skanera, który emituje sygnał z tagu lub etykiety.

Anteny kołowe vs liniowe

To co dzieli te dwa typy anten to ich polaryzacja, która ostatecznie wpływa na ich właściwości. Anteny kołowe odczytują z szerszych kątów i mniejszych odległości w porównaniu z antenami liniowymi. Mogą one również odczytywać tagi w różnych orientacjach. Z kolei, gdy orientacja znaczników jest kontrolowana, anteny liniowe zapewniają lepszą wydajność i dokładność odczytu.

Wybór tagów i etykiet RFID

Znacznik lub etykieta RFID powinny być zoptymalizowane pod kątem wszelkich konkretnych wymagań laboratoryjnych. Niektórzy producenci, tacy jak LabTAG, mogą generować wkładki RFID w prawie każdym typie etykiety, co umożliwia dostosowanie ich do wielu różnych warunków, w tym przechowywania w warunkach kriogenicznych, zastosowań w wysokiej temperaturze i narażenia na działanie substancji chemicznych.

Mocowanie etykiet/etykiet do aktywów

Ponieważ prawie każda etykieta może być wyposażona we wkładkę RFID, istnieje duża elastyczność w zakresie rodzajów próbek, w których można stosować technologię RFID. Jednak złe umiejscowienie etykiety może nadal wpływać na czytelność tagów i/lub etykiet. Szczególnie częstym problemem są etykiety, które odrywają się od pojemników, dlatego ważne jest, aby korzystać z usług wykwalifikowanego producenta etykiet i sprawdzić, czy etykiety są odporne na niezbędne warunki laboratoryjne (np. przechowywanie w warunkach kriogenicznych, narażenie na działanie substancji chemicznych, wysoka temperatura).

Przekazanie do eksploatacji znaczników

Uruchomienie znaczników polega na zaprogramowaniu znaczników z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi. Zaleca się przekazywanie etykiet do eksploatacji przed rozpoczęciem znakowania zasobów, ponieważ po umieszczeniu ich na przedmiotach o wiele łatwiej jest nieświadomie zlecić wykonanie znakowania więcej niż jeden raz. Lepszą strategią jest zlecanie tagów przed ich użyciem, albo przez dostawcę, albo we własnym zakresie.

Analiza terenu

Wymiary i szczegóły konstrukcyjne (np. ściany metalowe vs. gipsowe) mogą wpłynąć na możliwość odczytu tagów. Sygnały RFID raczej nie przenikają przez gruby metal, więc próbki przechowywane w Dewarach z ciekłym azotem i chłodniach mogą wymagać specjalnego rozważenia.

Wbudowanie kodów kreskowych i RFID

Wkładki RFID można wbudować w etykiety do druku, co pozwala na zakodowanie na nich danych elektronicznych i wydrukowanie czytelnego tekstu za pomocą drukarki obsługującej technologię RFID. Takie drukowane etykiety mogą zawierać dane wizualne, kod kreskowy i dane elektroniczne. Zintegrowanie redundantnych systemów śledzenia stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby RFID nie udało się zeskanować, ale skuteczne zarządzanie tymi dwoma systemami w praktyce wymaga dodatkowego poziomu planowania na etapie projektowania.

Testowanie i analiza aplikacji

Kiedy system RFID jest już zaprojektowany, istotne jest, aby został przetestowany przed hurtową integracją. Należy pamiętać, że testowanie nie musi być procesem indywidualnym. Współpraca z dostawcą technologii RFID to idealny sposób na optymalizację systemu, ponieważ dostawcy mogą dostarczyć przykładowe etykiety i znaczniki RFID do przetestowania oraz wiedzę na temat rzeczywistych zastosowań. Dzięki odpowiedniemu personelowi, można od podstaw stworzyć niestandardowe rozwiązania, które będą dokładnie odpowiadać technicznym wymaganiom przepływu pracy w laboratorium. Można to robić w czasie rzeczywistym, gdy system jest testowany, ponieważ dostawca może przeglądać wyniki każdego przebiegu i pomagać w odpowiednim dostosowaniu systemu.

Wymagana dokumentacja

Dokumentowanie wszystkich znaczników i etykiet RFID jest niezbędne w przemysłowych laboratoriach biofarmaceutycznych, ponieważ wymagają one dokładnego prowadzenia dokumentacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania zapasami i próbkami. Jest to również zalecane w przypadku laboratoriów akademickich. Sporządzając dokumentację dla swoich tagów, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Kwestie zgodności z przepisami
  • Analiza bezpieczeństwa
  • Dostęp do informacji
  • Typ znacznika
  • Przechowywanie danych (w tagu, we własnym zakresie, w chmurze)
  • Konserwacja

Szkolenie i rozwiązywanie problemów

Wreszcie, gdy system RFID jest już w pełni zintegrowany, cały personel musi zostać przeszkolony w zakresie jego obsługi. Szkolenie może być prostym procesem, jeśli pracownicy otrzymają szczegółowe SOP, które określają dokładne role i protokoły dla każdego członka. Jednak na początku takie SOP będą prawdopodobnie niedoskonałe. Gdy personel zacznie formalnie korzystać z systemu, rejestrowanie szkoleń i rozwiązywanie problemów za pomocą systemu LIMS może pomóc w natychmiastowym śledzeniu problemów, tak aby wszyscy członkowie byli świadomi i mogli znaleźć rozwiązania. W tym przypadku współpraca z dostawcą RFID jest ponownie korzystna, ponieważ wszelkie problemy występujące w dłuższym okresie czasu można również rozwiązać poprzez kontakt z dostawcą.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokiej jakości etykiet specjalnychi dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w instytucjach opieki zdrowotnej.