Poniedziałek, 17 maja 2021

Prawidłowe oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych

Normy GHS

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS) odnosi się do zbioru norm dotyczących kart charakterystyki (SDS), jak również oznakowania pojemników z...

19 kwietnia 2021

7 sygnałów, że etykiety GHS nie są zgodne z przepisami

Normy GHS

Wiele produktów chemicznych - od płynów do mycia po kleje przemysłowe - może być niebezpiecznych w przypadku niewłaściwego użycia. Jednak od dawna istnieje wymóg prawny umieszczania etykiet...

14 kwietnia 2021

Jakie wymagane informacje muszą zawierać etykiety GHS?

Normy GHS

W 2012 roku OSHA zaktualizowała swoje wymagania dotyczące etykietowania substancji niebezpiecznych, aby dostosować je do międzynarodowych standardów uzgodnionych przez Organizację Narodów...

15 marca 2021

Jakie jest 6 elementów etykiety GHS?

Normy GHS

Wymagania Globally Harmonized System są powszechne w różnych branżach, aby sprostać globalnym wyzwaniom związanym z etykietowaniem i śledzeniem przepisów. Chociaż jest to powszechne...

12 marca 2021

Jak należy oznakować substancje chemiczne nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS?

Normy GHS

Etykiety GHS są wymagane tylko dla substancji chemicznych lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zasada ta dotyczy większości krajów, które przyjęły GHS w...

11 marca 2021

7 sygnałów, że Twoje etykiety GHS nie są zgodne z przepisami

Normy GHS

Wiele produktów chemicznych - od płynów do mycia po kleje przemysłowe - może być niebezpiecznych, jeśli są niewłaściwie używane. Jednak od dawna jest to wymóg prawny, aby umieścić...

10 marca 2021

10 faktów o GHS, które musisz znać

Normy GHS

Większość uznałaby chemikalia za niezbędne do współczesnego życia. Nawet jeśli możemy żyć na co dzień bez nich, są one niewątpliwie ważne w dziedzinie przemysłu. Jeśli jesteś...

8 marca 2021