Sobota, 1 października 2022

Jak utrzymać optymalną pracę drukarki termotransferowej?

16 sierpnia 2022

Utrzymanie drukarki termotransferowej we właściwym stanie technicznym nie wymaga wiele pracy, ale wymaga odrobiny wiedzy, aby zrozumieć mechanizmy i odpowiednie metody jej konserwacji. Jak w przypadku każdej maszyny, utrzymywanie jej w sprawności pozwoli na ograniczenie błędów i zapewni normalne funkcjonowanie drukarki przez jak najdłuższy czas.

Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego

W przypadku każdego miejsca pracy, kurz i inne cząstki mogą szybko się gromadzić i zakłócać działanie elektroniki. Jest to szczególnie szkodliwe dla drukarek termotransferowych, ponieważ nagromadzenie cząstek na głowicy drukującej prowadzi do obniżenia jakości kodu kreskowego, co naraża próbki na niedokładną identyfikację. Wałek znajduje się bezpośrednio pod głowicą drukującą i powinien być czyszczony razem z nią, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Zaleca się czyszczenie głowicy drukującej mniej więcej raz na miesiąc lub po wymianie nowej rolki etykiet lub taśmy. Należy użyć odpowiedniego roztworu czyszczącego, najlepiej składającego się z 90% alkoholu izopropylowego, i nanieść go na nieścieralną, niestrzępiącą się szmatkę.

Czyszczenie drukarki i akcesoriów do drukarki

Oprócz głowicy drukującej i wałka, wnętrze Twojej drukarki również powinno być utrzymywane w czystości. Do czyszczenia drukarki i usuwania kurzu, pozostałości i cząstek można użyć miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza. Sprawdź, czy czujnik nośnika jest wolny od kurzu, ponieważ zapewnia on prawidłowe podawanie nośnika przez drukarkę; nagromadzenie kurzu na czujniku może prowadzić do błędów w druku. Jeśli drukarka pracuje w trudnych warunkach, należy regularnie czyścić powierzchnię i wszystkie akcesoria (np. obcinarki), używając w razie potrzeby łagodnego detergentu.

Stosuj odpowiedni stosunek prędkości i ciepła

Utrzymanie właściwego stosunku prędkości i ciepła jest niezbędne dla optymalnej jakości wydruku. Szybsze prędkości drukowania mogą zwiększyć liczbę etykiet wydrukowanych w danym okresie, ale niższe prędkości zapewniają raczej wysoką jakość kodów kreskowych. Podobnie, wyższe temperatury zwiększają ilość atramentu na etykietę, zwiększając kontrast kodu kreskowego; jednak może to również prowadzić do nieregularności kodu kreskowego, a nawet może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.

Najlepszą praktyką jest rozpoczęcie od stosunkowo niskiej prędkości drukowania i stosowanie ustawień ciepła zalecanych przez dostawcę. Zmiana ustawień ciepła powinna być wykonywana wyłącznie na podstawie wskazówek dostawcy lub producenta i tylko w razie potrzeby.

Skoryguj marszczenie się taśmy

Ukośne linie w poprzek kodu kreskowego są typowym objawem marszczenia się taśmy. Może to być spowodowane nadmiernym ciepłem z głowicy drukującej, ale jeśli obniżenie ciepła nie koryguje problemu, upewnij się, że drukarka jest odpowiednio ustawiona i wyregulowana. W szczególności:

  • Upewnij się, że taśma jest prawidłowo załadowana, właściwie zorientowana i napięta
  • Sprawdź, czy prowadnice nośników są prawidłowo ustawione
  • Sprawdź, czy ciśnienie głowicy jest zrównoważone

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą i/lub producentem, ponieważ mogą oni dostarczyć dodatkowych wskazówek.

Unikaj kontaktu pomiędzy głowicą drukującą a etykietą

Jeśli taśma jest mniejsza niż etykieta, istnieje szansa, że głowica drukująca może bezpośrednio dotknąć etykiety, powodując ścieranie i potencjalnie uszkadzając głowicę. Zamiast tego upewnij się, że taśma jest zawsze nieco szersza niż etykieta, tak aby stykała się tylko z tuszem.

Wykonaj autotest PAUSE

Brak wydruków lub smugi na wydruku mogą wskazywać na uszkodzoną lub zatkaną głowicę drukującą. Można to zdiagnozować za pomocą autotestu PAUSE po czyszczeniu. Szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania tego testu znajdują się w podręczniku użytkownika drukarki. Dostawca i/lub producent może również udzielić wskazówek dotyczących właściwej metody testu. W ramach autotestu drukowany jest wzór kontroli dysz, aby sprawdzić, czy głowica drukująca może drukować na całej szerokości etykiety. Jeśli zostanie stwierdzony problem z drukarką, może być konieczna wymiana głowicy drukującej. W tym momencie należy powiadomić dostawcę.

Używaj właściwych etykiet

Używanie wysokiej jakości etykiet jest niezbędne do utrzymania funkcji drukarki. Najlepiej, aby etykiety były również dopasowane do konkretnego zastosowania. Dlaczego. Niskiej jakości etykiety często powodują krwawienie lub wyciekanie kleju, a także niekorzystne nacięcia perforacji, które mogą uszkodzić głowicę drukującą drukarki i inne elementy. Zjawisko to często występuje z powodu nadmiernego ciepła i/lub ciśnienia podczas drukowania, przechowywania lub po przyklejeniu etykiety do pojemnika. Drukowanie etykiet o niskiej jakości może również wymagać zastosowania nadmiernego zaczernienia i ustawienia ciepła w celu skompensowania niskiej jakości. To z kolei skraca żywotność głowicy drukującej, co wymaga jej częstszej wymiany i zwiększa koszty.

Oprócz stosowania wysokiej jakości etykiet należy również stosować wysokiej jakości taśmę barwiącą, ponieważ pomaga ona chronić głowicę drukującą przed ścieraniem. Zaleca się również, aby etykiety i taśma były kompatybilne i jak wspomniano powyżej, aby taśma była zawsze nieco szersza niż etykieta.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznych orazoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w placówkach służby zdrowia.