Poniedziałek, 18 października 2021

OSHA i egzekwowanie przepisów dotyczących pyłu krzemionkowego

Bezpieczeństwo

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety & Health Administration) zwiększa egzekwowanie przepisów dotyczących pyłu krzemionkowego W procesie cięcia i...

30 czerwca 2021

10 największych naruszeń OSHA w 2021 r., jak dotąd - uniknij #2

Bezpieczeństwo

OSHA ogłasza ostatnie największe naruszenia To jest czas w roku ponownie, gdy OSHA publikuje wstępną listę 10 największych naruszeń - pełna lista za cały rok zostanie ogłoszona na...

23 kwietnia 2021

Reagowanie na nieprawidłowe lub nieoznakowane chemikalia

Bezpieczeństwo

Właściciele firm i operatorzy są prawnie zobowiązani do zapewnienia, że ich niebezpieczne chemikalia przechowywane w miejscu pracy są prawidłowo oznakowane i zgodnie z wzorcowymi przepisami...

17 marca 2021

Prawidłowe etykietowanie niebezpiecznych substancji chemicznych

Bezpieczeństwo

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS) odnosi się do zestawu standardów otaczających karty charakterystyki (SDS), jak również oznakowanie pojemników...

16 marca 2021